MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

01-04-2022 07:00
Top League Day 36

Player statistic

Denis Kazakov FOUL 04:55    
Artem Mikhalin GOAL 11:51    
Pavel Belov ASSIST 11:51    
Maksim Boykin GOAL 13:51    
Denis Kazakov ASSIST 13:51    
    20:47 GOAL Ramiz Ganeev
Denis Kazakov GOAL 29:17    
Denis Kazakov ASSIST 29:17    
Maksim Boykin GOAL 29:59    
Denis Kazakov ASSIST 29:59