MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

20-03-2022 06:00
Top League Day 24

Player statistic

    01:00 YC Pavel Vasiliev
    03:05 GOAL Makariy Yurov
    03:05 ASSIST Gleb Morulev
Ilya Ostrovskiy FOUL 04:49    
    05:14 GOAL Sergei Gusarov
    05:14 ASSIST Makariy Yurov
    07:02 GOAL Mikhail Zaraiskiy
    07:02 ASSIST Gleb Morulev
Artem Mikhalin FOUL 07:40    
    09:07 GOAL Makariy Yurov
    09:07 ASSIST Sergei Gusarov
    11:14 FOUL Sergei Gusarov
Maksim Boykin GOAL 11:14    
Maksim Boykin GOAL 12:12    
Ilya Kovtun ASSIST 12:12    
Matvey Pimenov GOAL 12:38    
Maksim Boykin ASSIST 12:38    
    16:10 GOAL Sergei Gusarov
    16:10 ASSIST Pavel Vasiliev
    18:24 FOUL Gleb Morulev
Ilya Kovtun GOAL 18:24