MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

17-03-2022 10:00
Top League Day 21

Player statistic

    07:54 FOUL Ramiz Ganeev
Matvey Pimenov GOAL 09:59    
Maksim Boykin ASSIST 09:59    
    13:46 FOUL Makariy Yurov
Matvey Pimenov FOUL 14:01    
    21:00 FOUL Ramiz Ganeev
Maksim Boykin GOAL 21:00    
Ilya Ostrovskiy FOUL 23:47    
Evgeniy Demin GOAL 25:10    
Pavel Belov ASSIST 25:10    
    26:55 GOAL Ramiz Ganeev
    26:55 ASSIST Pavel Vasiliev
Maksim Boykin GOAL 29:29    
Denis Kazakov ASSIST 29:29