MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

14-03-2022 06:00
Top League Day 18

Player statistic

    04:14 GOAL Ramiz Ganeev
    04:14 ASSIST Mikhail Zaraiskiy
    05:38 GOAL Sergei Gusarov
    05:38 ASSIST Ramiz Ganeev
    07:48 GOAL Pavel Vasiliev
    07:48 ASSIST Gleb Morulev
    08:58 FOUL Gleb Morulev
Matvey Pimenov FOUL 26:31