MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

13-03-2022 09:00
Top League Day 17

Player statistic

Maksim Boykin FOUL 01:56    
    08:52 GOAL Makariy Yurov
    08:52 ASSIST Gleb Morulev
    10:24 GOAL Gleb Morulev
    10:24 ASSIST Sergei Gusarov
Matvey Pimenov GOAL 11:11    
Maksim Boykin ASSIST 11:11    
Matvey Pimenov GOAL 14:37    
Ilya Ostrovskiy ASSIST 14:37    
    19:13 GOAL Pavel Vasiliev
    19:13 ASSIST Gleb Morulev
Pavel Belov YC 22:14