MOLOTOBOYTSY vs LEDIANYE VOINY

16-03-2022 12:00
Top League Day 20

Player statistic

Maksim Boykin GOAL 06:36    
Evgeniy Demin ASSIST 06:36    
    12:24 FOUL Vadim Rybakov
Evgeniy Demin FOUL 13:49    
    13:49 GOAL Dmitriy Gavrilovich
Evgeniy Demin GOAL 18:40    
Matvey Pimenov ASSIST 18:40    
    19:55 GOAL Vadim Rybakov
    24:59 GOAL Ivan Petin
    24:59 ASSIST Vadim Rybakov
Matvey Pimenov FOUL 26:45