MOLOTOBOYTSY vs LEDIANYE VOINY

11-03-2022 13:00
Top League Day 15

Player statistic

Ilya Ostrovskiy GOAL 05:20    
Matvey Pimenov ASSIST 05:20    
    12:20 GOAL Grigorii Baranchukov
    12:20 ASSIST Vadim Rybakov
Matvey Pimenov GOAL 15:36    
Denis Kazakov ASSIST 15:36    
    26:54 FOUL Dmitriy Gavrilovich
Denis Kazakov GOAL 26:54