MOLOTOBOYTSY vs LEDIANYE VOINY

04-03-2022 12:00
Top League Day 8

Player statistic

Denis Kazakov GOAL 04:23    
Ilya Kovtun ASSIST 04:23    
    09:57 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    09:57 ASSIST Grigorii Baranchukov
    12:15 GOAL Grigorii Baranchukov
    12:15 ASSIST Vadim Rybakov
    16:17 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    16:17 ASSIST Grigorii Baranchukov
    18:22 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    18:22 ASSIST Sergey Sidorov
    20:50 FOUL Sergey Sidorov
Pavel Belov GOAL 20:50    
    22:53 GOAL Ivan Petin
    22:53 ASSIST Vadim Rybakov
    25:19 GOAL Grigorii Baranchukov