MOLOTOBOYTSY vs LEDIANYE VOINY

09-05-2022 13:00
Top League Day 74

Player statistic

    02:00 GOAL Vadim Rybakov
    02:00 ASSIST Grigorii Baranchukov
Maksim Boykin GOAL 02:45    
Artem Mikhalin ASSIST 02:45    
    09:27 FOUL Dmitriy Gavrilovich
Egor Evteev GOAL 09:54    
Maksim Boykin ASSIST 09:54    
Artem Mikhalin FOUL 12:24    
    15:07 GOAL Grigorii Baranchukov
    15:07 ASSIST Aleksandr Reshetov
Maksim Boykin GOAL 17:50    
Aleksandr Weiner ASSIST 17:50    
Maksim Boykin GOAL 18:57    
Egor Evteev ASSIST 18:57    
    19:45 GOAL Vadim Rybakov
    19:45 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
Maksim Boykin FOUL 21:46    
Ivan Gladkih YC 21:46    
Maksim Boykin GOAL 23:16    
Egor Evteev ASSIST 23:16    
    29:28 GOAL Vadim Rybakov
    29:28 ASSIST Grigorii Baranchukov
    29:52 GOAL Dmitriy Gavrilovich
Artem Mikhalin FOUL 29:56