MOLOTOBOYTSY vs LEDIANYE VOINY

28-04-2022 14:00
Top League Day 63

Player statistic

    02:19 FOUL Vadim Rybakov
    14:41 GOAL Ivan Petin
    14:41 ASSIST Vadim Rybakov
Denis Kazakov GOAL 17:16    
Egor Evteev ASSIST 17:16    
Denis Kazakov FOUL 17:36    
    26:54 GOAL Vadim Rybakov
    26:54 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
    28:38 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    28:38 ASSIST Ivan Petin