MOLOTOBOYTSY vs LEDIANYE VOINY

22-04-2022 14:00
Top League Day 57

Player statistic

    13:33 GOAL Vadim Rybakov
    13:33 ASSIST Grigorii Baranchukov
    22:09 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    22:09 ASSIST Vadim Rybakov
    23:08 GOAL Vadim Rybakov
    23:08 ASSIST Grigorii Baranchukov
Denis Kazakov GOAL 25:20    
Maksim Boykin ASSIST 25:20    
    28:35 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    28:35 ASSIST Vadim Rybakov
Pavel Belov GOAL 29:14    
Denis Kazakov ASSIST 29:14