MOLOTOBOYTSY vs LEDIANYE VOINY

27-02-2022 13:00
Top League Day 3

Player statistic

    04:20 FOUL Dmitriy Gavrilovich
    12:41 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    12:41 ASSIST Vadim Rybakov
    26:27 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    26:27 ASSIST Ivan Petin
    29:47 FOUL Sergey Sidorov