MOLOTOBOYTSY vs LEDIANYE VOINY

15-04-2022 13:00
Top League Day 50

Player statistic

    06:14 GOAL Grigorii Baranchukov
    06:14 ASSIST Vadim Rybakov
    09:52 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    09:52 ASSIST Pavel Sychev
    13:05 FOUL Vadim Rybakov
Maksim Boykin GOAL 13:40    
Pavel Belov ASSIST 13:40    
    17:13 GOAL Aleksandr Reshetov
    17:13 ASSIST Grigorii Baranchukov
    21:42 FOUL Pavel Sychev
Andrey Shamanin GOAL 21:42    
    27:32 FOUL Grigorii Baranchukov
    28:17 GOAL Vadim Rybakov
    28:17 ASSIST Grigorii Baranchukov