MOLOTOBOYTSY vs LEDIANYE VOINY

28-03-2022 12:00
Top League Day 32

Player statistic

Artem Mikhalin GOAL 03:52    
Denis Kazakov ASSIST 03:52    
    11:39 GOAL Grigorii Baranchukov
    11:39 ASSIST Aleksandr Reshetov
Pavel Belov GOAL 12:59    
Denis Kazakov ASSIST 12:59    
    15:45 GOAL Aleksandr Reshetov
    15:45 ASSIST Grigorii Baranchukov
Pavel Belov FOUL 22:24    
    22:24 FOUL Dmitriy Gavrilovich
Maksim Boykin YC 22:24    
    25:11 GOAL Matvey Kozhurov
    25:11 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
    29:47 GOAL Matvey Kozhurov
    29:47 ASSIST Dmitriy Gavrilovich