MOLOTOBOYTSY vs LEDIANYE VOINY

23-03-2022 13:00
Top League Day 27

Player statistic

Ilya Ostrovskiy FOUL 03:12    
Evgeniy Demin GOAL 07:40    
Denis Kazakov ASSIST 07:40    
Denis Kazakov GOAL 08:49    
Maksim Boykin ASSIST 08:49    
Pavel Belov GOAL 09:36    
Denis Kazakov ASSIST 09:36    
Denis Kazakov GOAL 11:16    
Evgeniy Demin ASSIST 11:16    
Maksim Boykin GOAL 13:07    
Denis Kazakov ASSIST 13:07    
    13:20 FOUL Aleksandr Reshetov
Evgeniy Demin YC 15:57    
Denis Kazakov FOUL 16:13    
Pavel Belov RC 16:47    
    16:47 RC Aleksandr Reshetov
Ilya Ostrovskiy FOUL 17:15    
    22:08 GOAL Ivan Petin
Maksim Boykin GOAL 22:51    
Ilya Ostrovskiy ASSIST 22:51    
    29:38 GOAL Vadim Rybakov
    29:38 ASSIST Dmitriy Gavrilovich