LEDIANYE VOINY vs URALETS

09-03-2022 07:00
Top League Day 13

Player statistic

    01:41 ASSIST Eugeniy Kostin
Vadim Rybakov GOAL 04:58    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 04:58    
    10:43 FOUL Eugeniy Kostin
Grigorii Baranchukov GOAL 17:50    
Vadim Rybakov ASSIST 17:50    
Ivan Petin GOAL 25:50    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 25:50    
Ivan Petin GOAL 28:40    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 28:40    
Ivan Petin GOAL 29:47