LEDIANYE VOINY vs URALETS

22-05-2022 07:00
Top League Day 87

Player statistic

    02:53 GOAL Nikita Vovk
    02:53 ASSIST Niyaz Abdrashitov
Vadim Rybakov FOUL 05:32    
Vadim Rybakov GOAL 07:58    
Ivan Petin ASSIST 07:58    
    12:02 FOUL Eugeniy Kostin
Dmitriy Gavrilovich FOUL 12:58    
    12:58 GOAL Niyaz Abdrashitov
Vadim Rybakov GOAL 15:35    
Ivan Petin ASSIST 15:35    
    19:43 GOAL Niyaz Abdrashitov
    19:43 ASSIST Aidar Valeev
    21:35 FOUL Nikita Vovk
Aleksandr Reshetov GOAL 21:35    
Vadim Rybakov GOAL 24:49    
Aleksandr Reshetov ASSIST 24:49    
Dmitriy Gavrilovich GOAL 26:03    
Aleksandr Reshetov ASSIST 26:03