LEDIANYE VOINY vs URALETS

21-05-2022 10:00
Top League Day 86

Player statistic

    01:01 GOAL Niyaz Abdrashitov
    01:01 ASSIST Aidar Valeev
Grigorii Baranchukov GOAL 02:50    
Denis Kazakov ASSIST 02:50    
    05:20 GOAL Eugeniy Kostin
    05:20 ASSIST Aidar Valeev
    09:13 FOUL Aidar Valeev
Vadim Rybakov GOAL 09:32    
Ivan Petin ASSIST 09:32    
Ivan Petin GOAL 09:58    
Vadim Rybakov ASSIST 09:58    
    16:38 GOAL Andrei Revatskiy
    16:38 ASSIST Aidar Valeev
Vadim Rybakov GOAL 26:40    
Denis Kazakov ASSIST 26:40    
Grigorii Baranchukov FOUL 28:21    
    28:21 GOAL Andrei Revatskiy