LEDIANYE VOINY vs URALETS

20-05-2022 08:00
Top League Day 85

Player statistic

Vadim Rybakov GOAL 05:07    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 05:07    
Dmitriy Gavrilovich GOAL 05:12    
Vadim Rybakov ASSIST 05:12    
    10:12 GOAL Niyaz Abdrashitov
    10:12 ASSIST Aidar Valeev
    25:35 GOAL Aidar Valeev
    25:35 ASSIST Niyaz Abdrashitov
    29:29 GOAL Eugeniy Kostin
    29:29 ASSIST Aidar Valeev