LEDIANYE VOINY vs URALETS

19-05-2022 11:00
Top League Day 84

Player statistic

Denis Kazakov GOAL 00:27    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 00:27    
    01:37 FOUL Niyaz Abdrashitov
Denis Kazakov GOAL 01:37    
Ivan Petin GOAL 04:44    
Denis Kazakov ASSIST 04:44    
    11:47 FOUL Eugeniy Kostin
Ivan Petin FOUL 13:14    
Denis Kazakov GOAL 17:03    
Aleksandr Reshetov ASSIST 17:03    
    20:21 GOAL Anton Borko
    20:21 ASSIST Aidar Valeev
    21:48 GOAL Niyaz Abdrashitov
    21:48 ASSIST Anton Borko
Denis Kazakov GOAL 29:38    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 29:38