LEDIANYE VOINY vs URALETS

16-05-2022 07:00
Top League Day 81

Player statistic

Aleksandr Reshetov GOAL 01:51    
Roman Podvoyskiy ASSIST 01:51    
    12:25 YC Andrei Revatskiy
    16:27 GOAL Anton Borko
    16:27 ASSIST Filipp Filippov
    17:52 FOUL Filipp Filippov
Aleksandr Reshetov GOAL 19:18    
Ivan Petin ASSIST 19:18    
Aleksandr Reshetov GOAL 21:33    
Roman Podvoyskiy ASSIST 21:33    
Roman Podvoyskiy GOAL 22:21    
Aleksandr Reshetov ASSIST 22:21    
    22:31 GOAL Andrei Revatskiy
    22:31 ASSIST Niyaz Abdrashitov
Grigorii Baranchukov GOAL 25:27    
    27:00 GOAL Andrei Revatskiy
    27:00 ASSIST Artem Faizulin
Aleksandr Reshetov GOAL 29:44    
Aleksandr Reshetov ASSIST 29:44