LEDIANYE VOINY vs URALETS

14-05-2022 08:00
Top League Day 79

Player statistic

Aleksandr Reshetov GOAL 03:51    
Aleksandr Reshetov ASSIST 03:51    
Grigorii Baranchukov GOAL 06:40    
Ivan Petin ASSIST 06:40    
Grigorii Baranchukov FOUL 08:45    
Aleksandr Reshetov GOAL 09:30    
Grigorii Baranchukov ASSIST 09:30    
    09:39 GOAL Artem Faizulin
    09:39 ASSIST Anton Borko
    10:18 GOAL Eugeniy Kostin
    10:18 ASSIST Anton Borko
Vadim Rybakov GOAL 13:02    
Grigorii Baranchukov FOUL 15:49    
    16:31 GOAL Eugeniy Kostin
    16:31 ASSIST Andrei Revatskiy
    19:33 GOAL Niyaz Abdrashitov
    19:33 ASSIST Andrei Revatskiy
    23:42 FOUL Andrei Revatskiy
Dmitriy Gavrilovich FOUL 28:47