LEDIANYE VOINY vs URALETS

03-05-2022 10:00
Top League Day 68

Player statistic

    07:22 GOAL Eugeniy Kostin
    07:22 ASSIST Andrei Revatskiy
    09:16 GOAL Nikita Vovk
    09:16 ASSIST Eugeniy Kostin
    12:06 FOUL Eugeniy Kostin
Grigorii Baranchukov FOUL 14:32    
Vadim Rybakov GOAL 15:02    
Ivan Petin ASSIST 15:02    
Grigorii Baranchukov GOAL 17:22    
Vadim Rybakov ASSIST 17:22    
    19:55 FOUL Eugeniy Kostin
Vadim Rybakov GOAL 20:29    
Grigorii Baranchukov ASSIST 20:29    
Ivan Petin GOAL 21:27    
Aleksandr Reshetov ASSIST 21:27    
Ivan Petin FOUL 22:00    
Vadim Rybakov GOAL 29:48    
Ivan Petin ASSIST 29:48