LEDIANYE VOINY vs URALETS

15-04-2022 10:00
Top League Day 50

Player statistic

Vadim Rybakov GOAL 03:36    
Grigorii Baranchukov ASSIST 03:36    
Vadim Rybakov FOUL 08:50    
Pavel Sychev GOAL 09:53    
Vadim Rybakov ASSIST 09:53    
Grigorii Baranchukov GOAL 17:44    
Pavel Sychev ASSIST 17:44    
Aleksandr Reshetov GOAL 18:12    
Pavel Sychev ASSIST 18:12    
    18:21 GOAL Eugeniy Kostin
    18:55 GOAL Egor Sivalnev
    18:55 ASSIST Anton Borko
Grigorii Baranchukov GOAL 29:25    
Aleksandr Reshetov ASSIST 29:25