LEDIANYE VOINY vs MOLOTOBOYTSY

07-05-2022 14:00
Top League Day 72

Player statistic

    01:52 GOAL Artem Mikhalin
    01:52 ASSIST Egor Evteev
    05:47 GOAL Artem Mikhalin
    05:47 ASSIST Maksim Boykin
    06:35 FOUL Denis Kazakov
Dmitriy Gavrilovich GOAL 07:23    
Vadim Rybakov ASSIST 07:23    
    08:56 GOAL Denis Kazakov
    08:56 ASSIST Maksim Boykin
Dmitriy Gavrilovich GOAL 12:51    
Vadim Rybakov ASSIST 12:51    
    14:57 GOAL Maksim Boykin
    14:57 ASSIST Egor Evteev
    17:11 GOAL Denis Kazakov
    17:11 ASSIST Egor Evteev
    22:49 FOUL Maksim Boykin
Vadim Rybakov FOUL 25:39    
    25:45 GOAL Egor Evteev
    25:45 ASSIST Denis Kazakov
    26:29 GOAL Denis Kazakov
    26:29 ASSIST Maksim Boykin
Vadim Rybakov GOAL 27:23    
Aleksandr Reshetov ASSIST 27:23