LEDIANYE VOINY vs MOLOTOBOYTSY

06-05-2022 13:00
Top League Day 71

Player statistic

Aleksandr Reshetov GOAL 00:25    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 00:25    
Aleksandr Reshetov GOAL 02:57    
Vadim Rybakov ASSIST 02:57    
Vadim Rybakov GOAL 08:42    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 08:42    
Vadim Rybakov GOAL 12:55    
Aleksandr Reshetov ASSIST 12:55    
Dmitriy Gavrilovich GOAL 14:41    
Grigorii Baranchukov ASSIST 14:41    
Grigorii Baranchukov GOAL 19:59    
Vadim Rybakov ASSIST 19:59    
    21:06 GOAL Denis Kazakov
    21:06 ASSIST Ivan Gladkih
Grigorii Baranchukov GOAL 24:15    
Ivan Petin GOAL 25:35    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 25:35