LEDIANYE VOINY vs MOLOTOBOYTSY

30-04-2022 13:00
Top League Day 65

Player statistic

Ivan Petin GOAL 00:22    
Vadim Rybakov ASSIST 00:22    
Vadim Rybakov GOAL 02:28    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 02:28    
Ivan Petin FOUL 02:50    
Vadim Rybakov GOAL 03:27    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 03:27    
Dmitriy Gavrilovich FOUL 04:30    
    05:20 FOUL Maksim Boykin
    05:40 GOAL Denis Kazakov
    05:40 ASSIST Egor Evteev
Vadim Rybakov GOAL 13:05    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 13:05    
    16:08 FOUL Egor Evteev
Vadim Rybakov GOAL 16:08    
Ivan Petin GOAL 21:30    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 21:30    
    23:42 GOAL Denis Kazakov
    23:42 ASSIST Artem Mikhalin
    25:58 FOUL Denis Kazakov
Dmitriy Gavrilovich FOUL 27:19