LEDIANYE VOINY vs MOLOTOBOYTSY

25-04-2022 14:00
Top League Day 60

Player statistic

Dmitriy Gavrilovich GOAL 01:41    
Vadim Rybakov ASSIST 01:41    
Vadim Rybakov GOAL 08:31    
Mikhail Zaraiskiy ASSIST 08:31    
Mikhail Zaraiskiy FOUL 10:43    
Mikhail Zaraiskiy GOAL 15:18    
Ivan Petin ASSIST 15:18    
Grigorii Baranchukov GOAL 22:57    
Vadim Rybakov ASSIST 22:57    
    27:45 GOAL Egor Evteev
    27:45 ASSIST Artem Mikhalin
Grigorii Baranchukov FOUL 29:50