LEDIANYE VOINY vs MOLOTOBOYTSY

18-04-2022 13:00
Top League Day 53

Player statistic

Pavel Sychev FOUL 05:15    
    05:15 GOAL Denis Kazakov
Dmitriy Gavrilovich GOAL 08:33    
    15:25 YC Pavel Belov
Dmitriy Gavrilovich GOAL 18:13    
Pavel Sychev ASSIST 18:13    
    20:55 GOAL Denis Kazakov
    20:55 ASSIST Andrey Shamanin
Grigorii Baranchukov GOAL 22:52    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 22:52    
    23:23 GOAL Pavel Belov
    23:23 ASSIST Denis Kazakov