LEDIANYE VOINY vs MOLOTOBOYTSY

13-04-2022 14:00
Top League Day 48

Player statistic

Aleksandr Reshetov GOAL 04:00    
Vadim Rybakov ASSIST 04:00    
Vadim Rybakov GOAL 07:58    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 07:58    
    08:27 GOAL Maksim Boykin
    08:27 ASSIST Denis Kazakov
    12:00 FOUL Maksim Boykin
Aleksandr Reshetov GOAL 12:00    
    15:20 FOUL Denis Kazakov
Vadim Rybakov GOAL 16:28    
Ivan Petin ASSIST 16:28    
    17:44 GOAL Aleksey Dedov
    17:44 ASSIST Egor Evteev
Aleksandr Reshetov GOAL 21:04    
Ivan Petin ASSIST 21:04    
    21:25 GOAL Egor Evteev
    21:25 ASSIST Maksim Boykin
Pavel Sychev YC 24:12    
    24:12 GOAL Denis Kazakov