LEDIANYE VOINY vs MOLOTOBOYTSY

06-04-2022 13:00
Top League Day 41

Player statistic

Aleksandr Reshetov GOAL 01:05    
Vadim Rybakov ASSIST 01:05    
Aleksandr Reshetov GOAL 06:49    
Grigorii Baranchukov ASSIST 06:49    
Grigorii Baranchukov GOAL 11:32    
Matvey Kozhurov ASSIST 11:32    
    11:54 GOAL Maksim Boykin
    11:54 ASSIST Pavel Belov
    19:03 GOAL Artem Mikhalin
Vadim Rybakov GOAL 20:46    
Aleksandr Reshetov ASSIST 20:46    
    24:51 FOUL Pavel Belov
    26:18 GOAL Pavel Belov
    26:18 ASSIST Evgeniy Demin
Dmitriy Gavrilovich FOUL 28:49    
Vadim Rybakov GOAL 29:54    
Aleksandr Reshetov ASSIST 29:54    
Matvey Kozhurov FOUL 29:58    
    29:58 GOAL Egor Evteev