LEDIANYE VOINY vs Armeets

22-05-2022 12:00
Top League Day 87

Player statistic

Vadim Rybakov FOUL 03:21    
    03:21 GOAL Vasiliy Doronin
Vadim Rybakov FOUL 08:41    
    08:41 GOAL Vasiliy Doronin
Vadim Rybakov GOAL 09:40    
Aleksandr Reshetov ASSIST 09:40    
Vadim Rybakov GOAL 16:36    
Aleksandr Reshetov ASSIST 16:36    
Dmitriy Gavrilovich FOUL 27:39    
Vadim Rybakov FOUL 29:49