LEDIANYE VOINY vs Armeets

04-05-2022 12:00
Top League Day 69

Player statistic

    08:15 GOAL Ilya Karlin
    08:15 ASSIST Arseniy Lashenov
    09:19 GOAL Maxim Repin
    09:19 ASSIST Ilya Karlin
    11:05 GOAL Ilya Karlin
    11:05 ASSIST Gleb Miroshnikov
Vadim Rybakov GOAL 14:18    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 14:18    
Dmitriy Gavrilovich GOAL 14:59    
Vadim Rybakov ASSIST 14:59    
    18:07 GOAL Maxim Korobov
    18:07 ASSIST Gleb Miroshnikov
    23:46 FOUL Arseniy Lashenov