LEDIANYE VOINY vs Armeets

02-05-2022 15:00
Top League Day 67

Player statistic

Vadim Rybakov GOAL 03:08    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 03:08    
Aleksandr Reshetov GOAL 03:51    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 03:51    
Dmitriy Gavrilovich GOAL 04:40    
Aleksandr Reshetov ASSIST 04:40    
Ivan Petin GOAL 06:28    
Vadim Rybakov ASSIST 06:28    
    09:30 GOAL Arseniy Lashenov
    09:30 ASSIST Ilya Karlin
    19:45 FOUL Ilya Karlin
Vadim Rybakov GOAL 19:45    
Aleksandr Reshetov GOAL 21:49    
Grigorii Baranchukov ASSIST 21:49    
    22:50 GOAL Arseniy Lashenov
    22:50 ASSIST Ilya Karlin
    29:03 GOAL Maxim Repin
    29:03 ASSIST Ilya Karlin