LEDIANYE VOINY vs Armeets

26-04-2022 15:00
Top League Day 61

Player statistic

    02:16 GOAL Aleksandr Syzhenkov
    02:16 ASSIST Maxim Repin
Vadim Rybakov GOAL 07:50    
Mikhail Zaraiskiy ASSIST 07:50    
Vadim Rybakov FOUL 08:20    
    09:07 GOAL Maxim Repin
    09:07 ASSIST Ilya Karlin
    12:26 GOAL Ilya Karlin
    12:26 ASSIST Aleksandr Syzhenkov
Vadim Rybakov GOAL 14:20    
Grigorii Baranchukov ASSIST 14:20    
Ivan Petin GOAL 14:38    
Grigorii Baranchukov ASSIST 14:38    
Vadim Rybakov GOAL 24:11    
Grigorii Baranchukov ASSIST 24:11    
Vadim Rybakov FOUL 25:08