LEDIANYE VOINY vs Armeets

21-04-2022 16:00
Top League Day 56

Player statistic

    01:02 FOUL Gleb Miroshnikov
    06:07 GOAL Vasiliy Doronin
    06:07 ASSIST Maxim Repin
Grigorii Baranchukov FOUL 07:41    
    07:41 GOAL Aleksandr Syzhenkov
Mikhail Zaraiskiy GOAL 07:56    
Vadim Rybakov ASSIST 07:56    
    11:16 GOAL Gleb Miroshnikov
    11:16 ASSIST Vasiliy Doronin