LEDIANYE VOINY vs Armeets

03-04-2022 16:00
Top League Day 38

Player statistic

Vadim Rybakov GOAL 00:48    
Grigorii Baranchukov ASSIST 00:48    
Vadim Rybakov GOAL 02:48    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 02:48    
Dmitriy Gavrilovich FOUL 05:57    
    05:57 GOAL Vasiliy Doronin
Grigorii Baranchukov GOAL 08:33    
Vadim Rybakov ASSIST 08:33    
Ivan Petin GOAL 15:44    
Grigorii Baranchukov ASSIST 15:44    
Vadim Rybakov FOUL 20:45    
    20:45 GOAL Arseniy Lashenov
Aleksandr Reshetov GOAL 23:24    
Grigorii Baranchukov ASSIST 23:24    
    26:24 GOAL Maxim Repin
    26:24 ASSIST Vasiliy Doronin
Grigorii Baranchukov GOAL 27:24    
Ivan Petin ASSIST 27:24    
    29:30 GOAL Maxim Repin
    29:30 ASSIST Arseniy Lashenov