LEDIANYE VOINY vs Armeets

25-03-2022 08:00
Top League Day 29

Player statistic

    00:51 GOAL Arseniy Lashenov
    00:51 ASSIST Ilya Karlin
Dmitriy Gavrilovich GOAL 01:45    
Grigorii Baranchukov ASSIST 01:45    
Aleksandr Reshetov GOAL 03:02    
Matvey Kozhurov ASSIST 03:02    
Dmitriy Gavrilovich GOAL 03:52    
Aleksandr Reshetov ASSIST 03:52    
    07:08 FOUL Ilya Karlin
    07:54 GOAL Gleb Miroshnikov
    07:54 ASSIST Ilya Karlin
    13:30 GOAL Gleb Miroshnikov
    13:30 ASSIST Dmitriy Rozanov
    14:49 YC Artem Shulev
Matvey Kozhurov GOAL 14:49    
    19:37 GOAL Arseniy Lashenov
    19:37 ASSIST Ilya Karlin
    23:09 GOAL Artem Shulev
    23:09 ASSIST Gleb Miroshnikov
Ivan Petin GOAL 24:23    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 24:23    
    28:33 GOAL Gleb Miroshnikov
    28:33 ASSIST Arseniy Lashenov