LEDIANYE VOINY vs Armeets

17-03-2022 11:00
Top League Day 21

Player statistic

    03:30 GOAL Vasiliy Doronin
    03:30 ASSIST Ilya Karlin
    10:54 FOUL Arseniy Lashenov
Aleksandr Reshetov FOUL 13:14    
    13:14 GOAL Ilya Karlin
    16:48 GOAL Maxim Repin
    16:48 ASSIST Vladislav Samodelkin
    17:14 GOAL Vasiliy Doronin
    17:14 ASSIST Arseniy Lashenov