Armeets vs MOSKOVSKIY ESHELON

26-05-2022 09:00
Top League Day 91

Player statistic

Gleb Miroshnikov GOAL 00:21    
Maxim Korobov ASSIST 00:21    
Arseniy Lashenov GOAL 06:47    
Gleb Miroshnikov ASSIST 06:47    
Maxim Korobov GOAL 07:11    
Gleb Miroshnikov ASSIST 07:11    
    09:18 FOUL Arslan Yamalov
Arseniy Lashenov GOAL 09:18    
Gleb Miroshnikov GOAL 16:30    
Arseniy Lashenov ASSIST 16:30    
Maxim Korobov FOUL 17:31    
    24:08 GOAL Nikita Milekhin
    24:08 ASSIST Arslan Yamalov
Maxim Repin GOAL 25:58    
Maxim Korobov ASSIST 25:58    
    29:01 GOAL Sergei Gusarov
    29:01 ASSIST Arslan Yamalov