Armeets vs MOSKOVSKIY ESHELON

22-05-2022 15:00
Top League Day 87

Player statistic

    03:01 GOAL Arslan Yamalov
    03:01 ASSIST Makariy Yurov
Vasiliy Doronin GOAL 03:44    
Arseniy Lashenov ASSIST 03:44    
Vasiliy Doronin FOUL 04:45    
Maxim Korobov GOAL 15:40    
Maxim Repin ASSIST 15:40    
    18:34 GOAL Arslan Yamalov
    18:34 ASSIST Pavel Vasiliev
    23:03 GOAL Arslan Yamalov
    23:03 ASSIST Gleb Morulev