Armeets vs MOSKOVSKIY ESHELON

17-05-2022 16:00
Top League Day 82

Player statistic

    01:02 GOAL Gleb Morulev
    01:02 ASSIST Pavel Vasiliev
    02:33 GOAL Zakhar Satalkin
    02:33 ASSIST Maksim Sirotkin
Gleb Miroshnikov GOAL 05:48    
Arseniy Lashenov ASSIST 05:48    
Maxim Korobov GOAL 15:20    
Gleb Miroshnikov ASSIST 15:20    
Vasiliy Doronin GOAL 18:26    
Maxim Korobov ASSIST 18:26    
Arseniy Lashenov GOAL 18:40    
Vasiliy Doronin ASSIST 18:40    
    20:47 GOAL Gleb Morulev
    20:47 ASSIST Zakhar Satalkin
Gleb Miroshnikov GOAL 29:04    
Arseniy Lashenov ASSIST 29:04