Armeets vs MOSKOVSKIY ESHELON

21-03-2022 08:00
Top League Day 25

Player statistic

    00:42 FOUL Mikhail Zaraiskiy
Arseniy Lashenov GOAL 05:27    
Gleb Miroshnikov ASSIST 05:27    
Arseniy Lashenov GOAL 14:20    
Maxim Repin ASSIST 14:20    
Arseniy Lashenov GOAL 19:05    
Artem Shulev ASSIST 19:05    
    19:59 FOUL Sergei Gusarov
    22:40 GOAL Makariy Yurov
    22:40 ASSIST Sergei Gusarov
Arseniy Lashenov GOAL 26:38    
Gleb Miroshnikov ASSIST 26:38    
Gleb Miroshnikov GOAL 27:14    
Maxim Repin ASSIST 27:14