Armeets vs MOLOTOBOYTSY

04-03-2022 10:00
Top League Day 8

Player statistic

Gleb Miroshnikov GOAL 09:52    
Ilya Karlin ASSIST 09:52    
Gleb Miroshnikov GOAL 11:29    
Maxim Korobov ASSIST 11:29    
Maxim Korobov GOAL 17:09    
Gleb Miroshnikov ASSIST 17:09    
Ilya Karlin GOAL 19:30    
Gleb Miroshnikov ASSIST 19:30    
    25:21 GOAL Ilya Kovtun
    25:21 ASSIST Maksim Boykin
    28:11 FOUL Maksim Boykin