Armeets vs MOLOTOBOYTSY

04-05-2022 08:00
Top League Day 69

Player statistic

    02:45 GOAL Denis Kazakov
    02:45 ASSIST Maksim Boykin
Ilya Karlin GOAL 04:08    
Arseniy Lashenov ASSIST 04:08    
Ilya Karlin GOAL 05:37    
Arseniy Lashenov ASSIST 05:37    
    11:21 FOUL Denis Kazakov
Gleb Miroshnikov GOAL 11:21    
Maxim Repin GOAL 13:18    
Maxim Korobov ASSIST 13:18    
Ivan Lebedev GOAL 14:06    
Ilya Karlin ASSIST 14:06    
Maxim Korobov GOAL 14:50    
Mikhail Kukareka ASSIST 14:50    
    16:07 GOAL Artem Mikhalin
    16:07 ASSIST Denis Kazakov
    19:46 GOAL Artem Mikhalin
    19:46 ASSIST Denis Kazakov
Ilya Karlin GOAL 21:30    
Arseniy Lashenov ASSIST 21:30    
Maxim Korobov GOAL 25:54    
Ilya Karlin ASSIST 25:54    
    27:56 GOAL Ivan Gladkih
    27:56 ASSIST Aleksandr Weiner