Armeets vs MOLOTOBOYTSY

23-03-2022 07:00
Top League Day 27

Player statistic

Ilya Karlin GOAL 00:39    
Aleksandr Syzhenkov ASSIST 00:39    
Ilya Karlin GOAL 01:31    
Artem Shulev ASSIST 01:31    
Ilya Karlin GOAL 13:14    
Artem Shulev ASSIST 13:14    
    16:42 GOAL Evgeniy Demin
    16:42 ASSIST Maksim Boykin
    18:08 FOUL Denis Kazakov
Maxim Korobov GOAL 20:59    
Ilya Karlin ASSIST 20:59