URALETS vs MOLOTOBOYTSY

21-06-2021 16:00
The 3rd Match Day

Player statistic

Vladimir Kalugin GOAL 04:46    
Anton Borko ASSIST 04:46    
Ilya Ruzhitsiy FOUL 05:09    
    06:14 FOUL Igor Kamenshikov
    07:54 GOAL Igor Kamenshikov
    07:54 ASSIST Andrei Panchuk
Anton Borko GOAL 17:57    
Vladimir Kalugin ASSIST 17:57    
Anton Borko GOAL 20:19    
Vladimir Kalugin ASSIST 20:19    
Vladimir Kalugin GOAL 22:48    
Anton Borko ASSIST 22:48    
    26:45 GOAL Arsen Ramazanov
    26:45 ASSIST Igor Kamenshikov
Pavel Podluboshnov GOAL 29:17    
Vladimir Kalugin ASSIST 29:17