URALETS vs LEDIANYE VOINY

25-06-2021 13:00
The 7th Match Day

Player statistic

    01:26 GOAL Nikita Kacedym
    01:26 ASSISTS Aleksey Gusev
    02:21 GOAL Nikita Kacedym
    02:21 ASSISTS Aleksey Gusev
    02:44 GOAL Nikita Kacedym
    02:44 ASSISTS Andrei Mesheryakov
Pavel Podluboshnov GOAL 05:55    
Vladimir Kalugin ASSISTS 05:55    
Eugeniy Kostin GOAL 09:59    
Pavel Podluboshnov ASSISTS 09:59    
Vladimir Kalugin GOAL 12:04    
Anton Borko ASSISTS 12:04    
Pavel Podluboshnov GOAL 13:35    
Eugeniy Kostin ASSISTS 13:35    
Eugeniy Kostin FOUL 17:26    
    17:26 GOAL Aleksey Gusev
Aleksey Kudreman GOAL 19:45    
Anton Borko ASSISTS 19:45    
Andrei Tarasov GOAL 21:29    
Pavel Podluboshnov ASSISTS 21:29    
Aleksey Kudreman GOAL 22:36    
Anton Borko ASSISTS 22:36    
    25:12 GOAL Andrei Mesheryakov
    25:12 ASSISTS Stemke Reyngold
Aleksey Kudreman GOAL 27:22    
Anton Borko ASSISTS 27:22    
    27:53 RC Nikita Kacedym
Eugeniy Kostin RC 27:53    
    29:44 GOAL Andrei Mesheryakov
    29:44 ASSISTS Aleksey Gusev

Additional information

SportrecsID
DETfJI1tkQV9kvWefQVuGA