URALETS vs BELSK

27-06-2021 14:00
The 4th Match Day

Player statistic

Eugeniy Kostin GOAL 02:36    
Anton Borko ASSISTS 02:36    
Vladimir Kalugin GOAL 06:34    
Pavel Podluboshnov ASSISTS 06:34    
    08:19 GOAL Egor Feofanov
    08:19 ASSISTS Semen Garshin
    08:58 GOAL Egor Feofanov
    08:58 ASSISTS Mikhail Syroezhkin
Pavel Podluboshnov GOAL 12:40    
Vladimir Kalugin ASSISTS 12:40    
Aleksey Kudreman GOAL 18:45    
Vladimir Kalugin ASSISTS 18:45    
    23:19 GOAL Egor Feofanov
    23:19 ASSISTS Andrei Chvanchikov
    24:59 FOUL Mikhail Syroezhkin
Aleksey Kudreman GOAL 29:13    
Anton Borko ASSISTS 29:13    

Additional information

SportrecsID
1WsZjNtsy7orMQoyxevgIw