MOSKOVSKIY ESHELON vs URALETS

01-07-2021 16:00
The 12th Match Day

Player statistic

Vasiliy Doronin GOAL 03:57    
Dmitriy Kotov ASSISTS 03:57    
Anatoliy Prus GOAL 04:38    
Dmitriy Kotov ASSISTS 04:38    
Dmitriy Kotov GOAL 05:45    
Ivan Isaev ASSISTS 05:45    
Ivan Isaev GOAL 08:12    
Damir Khairetdinov ASSISTS 08:12    
    23:14 GOAL Aleksey Kudreman
    23:14 GOAL Andrei Tarasov
Damir Khairetdinov FOUL 27:42    
Vasiliy Doronin GOAL 28:58    
Dmitriy Kotov ASSISTS 28:58    

Additional information

SportrecsID
PxiizcYVJblAAGtHjbVKGA